Tillväxtverket

Regionalt analys- och prognossystem (Raps)

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Det kan användas till både en- eller flerregionala analyser och kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör följande analyser och prognoser möjliga:

 • nulägesbeskrivningar
 • utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter
 • regionalt jämförande beskrivningar
 • grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
 • analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
 • regionala simuleringar och konsekvensanalyser

Raps består av två delar där den ena delen utgörs av en internetdatabas kallat Regionalt informationssystem (RIS). Den andra delen utgörs av modellsystemet som bygger på en prognosdatabas. RIS ger användaren tillgång till regional statistik för dimensionerna över befolkning, arbetsmarknad, näringsverksamhet och regional ekonomi efter län, kommun och FA-region (funktionell analysregion). RIS ger också tillgång till färdiga tabellpaket för kommun, län och FA-region.

Modellsystemet är uppbyggt kring fem delmodeller som länkar samman befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och en kommunal eftermodell som bland annat inkluderar det kommunala utjämningssystemet. Delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik, SCB:s demografiantaganden och långtidsutredningens antaganden om produktivitetsutveckling per bransch. Tillsammans med ett antal justerbara parametrar kan Raps skapa prognoser och alternativa scenarion på regional nivå.

Inloggning

Raps-RIS

Modellsystemetlänk till annan webbplats

Kalender

Februari 2018
ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Rapsevenemang

 • 2018-09-05
  Raps grundutbildning
  Nästa grundutbildning i Raps är planerad till 5-6 och 19-20 september 2018. För att utbildningen ska genomföras behöver 8 stycken deltagare anmäla sig. Max antal är 12. Intresseanmälan sker genom att mail skickas till Raps@tillvaxtverket.se. Klicka för mer information.
 • 2018-03-13
  Rapsdagen
  Rapsdagen kommer äga rum 13 mars 2018 i Umeå. Detta är i anslutning till RegLabs årskonferens och anmälningar till Rapsdagen görs via RegLab när de öppnar sin anmälan till deras årskonferens.

Aktuellt om Raps

 • 2017-10-26
  Fel vid modellberäknad kommunal konsumtion
  Vid modellberäknad kommunal konsumtion uppvisar flera resultat orimliga svängningar. Felet uppstår inte när den kommunala konsumtionen beräknas exogent. Felet kommer att åtgärdas så snart som möjligt. När det är avhjälpt kommer besked på Raps hemsida. Klicka här för mer information.
 • 2017-06-07
  Modellsystemets användarkonton
  Nu är modellsystemet tillgängligt för alla som har användarkonton till Raps. Inloggningsuppgifterna är de samma som används för att logga in på Raps-RIS.
 • 2017-05-10
  Modellsystemet ligger nere
  Modellsystemet går för närvarande inte att nå på grund av problem med användaradministrationen. Vi arbetar för att lösa detta.
 • 2017-05-09
  Uppdaterad arbetsmarknads­statistik
  Arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) uppdaterades med nya tabeller den 9:e maj.

Kontakt

Marcus Jernström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 74

Imber Råbock
Epost: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9173