Tillväxtverket

Regionalt analys- och prognossystem (Raps)

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Det kan användas till både en- eller flerregionala analyser och kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör följande analyser och prognoser möjliga:

  • nulägesbeskrivningar
  • utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter
  • regionalt jämförande beskrivningar
  • grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
  • analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
  • regionala simuleringar och konsekvensanalyser

Raps består av två delar där den ena delen utgörs av en internetdatabas kallat Regionalt informationssystem (RIS). Den andra delen utgörs av ett modellsystem som bygger på en prognosdatabas. RIS ger användaren tillgång till regional statistik för dimensionerna över befolkning, arbetsmarknad, näringsverksamhet och regional ekonomi efter län, kommun och FA-region (funktionell analysregion). RIS ger också tillgång till färdiga tabellpaket för kommun, län och FA-region.

Modellsystemet är uppbyggt kring fem delmodeller som länkar samman befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och en kommunal eftermodell som bland annat inkluderar det kommunala utjämningssystemet. Delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik, SCB:s demografiantaganden och långtidsutredningens antaganden om produktivitetsutveckling per bransch. Tillsammans med ett antal justerbara parametrar kan Raps skapa prognoser och alternativa scenarion på regional nivå.

Inloggning

Raps-RIS

Modellsystemetlänk till annan webbplats

Aktuellt om Raps

Kontakt

Marcus Jernström

Telefon: 08-681 91 74

Imber Råbock

Telefon: 08-681 9173