Tillväxtverket

Regionalt analys- och prognossystem (Raps)

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Inloggning

Raps

 

Rapsevenemang

 • Första träffen i workshopserie
  Den 21 oktober kl. 10.00-11.30 sker den första träffen i en workshopserie i Teams. Under hösten kommer vi få följa region Dalarnas arbete med att analysera Northvolts etablering i Borlänge. Analysen har ett särskilt fokus på kompetensförsörjning.
 • Raps communityträff 2 och workshopserie
  Tillväxtverket vill härmed bjuda in användare till vår andra träff för myndighetens Raps community och en workshopserie. Vår övergripande ambition med denna community är att detta ska bli ett forum för nätverkade och erfarenhetsutbyten, där frågor kring användning av progamet kan lyftas, samt där modellresultat kan presenteras och diskuteras med andra användare.
 • Raps grundutbildning
  Nästa grundutbildning i Raps är planerad. Den är förlagd till fyra heldagar på datumen 29-30 September och 13-14 Oktober 2022. Kursen kommer att hållas digitalt i Teams. Klicka för mer information.
 • Raps community
  Digital träff 2 Juni! Anmälan via mail

 • Studiecirkel Raps
  Studiecirkel om modellspecifikationen i Raps modellsystem

 • Rapsdagen 2022
  Rapsdagen 26 April 2022. Uppdaterat med program!

 • Raps grundutbildning (FULLBOKAD!)
  Nästa grundutbildning i Raps är planerad. Den är förlagd till fyra heldagar på datumen 27-28 April och 10-11 Maj 2022. Kursen kommer att hållas digitalt i Teams. Klicka för mer information.

Aktuellt om Raps