Tillväxtverket

Regionalt analys- och prognossystem (Raps)

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Det kan användas till både en- eller flerregionala analyser och kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör följande analyser och prognoser möjliga:

 • nulägesbeskrivningar
 • utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter
 • regionalt jämförande beskrivningar
 • grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
 • analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
 • regionala simuleringar och konsekvensanalyser

Raps består av två delar där den ena delen utgörs av en internetdatabas kallat Regionalt informationssystem (RIS). Den andra delen utgörs av modellsystemet som bygger på en prognosdatabas. RIS ger användaren tillgång till regional statistik för dimensionerna över befolkning, arbetsmarknad, näringsverksamhet och regional ekonomi efter län, kommun och FA-region (funktionell analysregion). RIS ger också tillgång till färdiga tabellpaket för kommun, län och FA-region.

Modellsystemet är uppbyggt kring fem delmodeller som länkar samman befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och en kommunal eftermodell som bland annat inkluderar det kommunala utjämningssystemet. Delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik, SCB:s demografiantaganden och långtidsutredningens antaganden om produktivitetsutveckling per bransch. Tillsammans med ett antal justerbara parametrar kan Raps skapa prognoser och alternativa scenarion på regional nivå.

Inloggning

Raps-RIS

Modellsystemetlänk till annan webbplats

Aktuellt om Raps

 • 2017-10-26
  Fel vid modellberäknad kommunal konsumtion
  Vid modellberäknad kommunal konsumtion uppvisar flera resultat orimliga svängningar. Felet uppstår inte när den kommunala konsumtionen beräknas exogent. Felet kommer att åtgärdas så snart som möjligt. När det är avhjälpt kommer besked på Raps hemsida. Klicka här för mer information.
 • 2017-09-05
  Underhåll av Raps modellmiljö
  Från och med torsdag 14 september kl 17:00 till och med måndag 18 september kl 08:00 kommer det utföras underhållsarbete av Raps modellmiljö. Under denna tid kommer det inte vara möjligt att komma åt Raps modellsystem.
 • 2017-08-30
  Anmälan till Rapsutbildning grund är nu stängd
  Det är inte längre möjligt att anmäla sig till Raps grundutbildning. För mer information om utbildningen hänvisas till artikeln "Rapsutbildning grund".
 • 2017-08-22
  Rapsutbildning grund
  Rapsutbildningen kommer tillbaka i höst. Den kommer hållas i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm. Det finns ett fåtal platser kvar för den som är intresserad. Öppna denna artikel för mer information om utbildningen.

Kontakt

Marcus Jernström

Telefon: 08-681 91 74

Imber Råbock

Telefon: 08-681 9173