Tillväxtverket

Regiontyper

För att underlätta relevanta jämförelser mellan olika FA-regioner har Tillväxtanalys tagit fram en indelning i regiontyper. Tillväxtverket använder främst en indelning i olika kommuntyper som har tagits fram av Tillväxtanalys.Dessa regiontyper består av FA-regioner med liknande förutsättningar.

Förutsättningarna för att utvecklas skiljer sig mellan olika FA-regioner. Därför har Tillväxtanalys tagit fram en klassificering där Sveriges 60 FA-regioner delar in i antingen tre eller sex regiontyper. Denna indelning används av Tillväxtverket.

Indelningen i tre regiontyper:

  1. Stortstadsregioner
  2. Täta regioner
  3. Landsbygdsregioner

Eller i en finare i indelning i sex regiontyper:

  1. Storstadsregioner
  2. Täta regioner nära en stad
  3. Täta regioner avlägset belägna
  4. Landsbygdsregioner nära en stad
  5. Landsbygdsregioner avlägset belägna
  6. Landsbygdsregioner mycket avlägset belägna

Excelfil med indelningen regiontyperExcel

Ladda ner rapport om hur indelningen i regiontyper har gjortsPDF

Kontakt

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 72