Tillväxtverket

Regiontyper

För att underlätta relevanta jämförelser mellan olika FA-regioner har Tillväxtanalys tagit fram en indelning i regiontyper. Tillväxtverket använder främst en indelning i olika kommuntyper som har tagits fram av Tillväxtanalys.Dessa regiontyper består av FA-regioner med liknande förutsättningar.

Förutsättningarna för att utvecklas skiljer sig mellan olika FA-regioner. Därför har Tillväxtanalys tagit fram en klassificering där Sveriges 60 FA-regioner delar in i antingen tre eller sex regiontyper. Denna indelning används av Tillväxtverket.

Indelningen i tre regiontyper:

  1. Stortstadsregioner
  2. Täta regioner
  3. Landsbygdsregioner

Eller i en finare i indelning i sex regiontyper:

  1. Storstadsregioner
  2. Täta regioner nära en stad
  3. Täta regioner avlägset belägna
  4. Landsbygdsregioner nära en stad
  5. Landsbygdsregioner avlägset belägna
  6. Landsbygdsregioner mycket avlägset belägna

Excelfil med indelningen regiontyperExcel

Ladda ner rapport om hur indelningen i regiontyper har gjortsPDF

Kontakt

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 72 



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.