Tillväxtverket

Regionala indelningar

Sverige kan delas in geografiskt på ett flera olika sätt. Indelningarna kan dels vara administrativa som till exempel kommuner och län, dels funktionella som lokala arbetsmarknadsregioner. Här presenteras några av de indelningar som Tillväxtverket använder.

Ett vanligt sätt är att redovisa statistik på länsnivå, men statistik kan även redovisas uppdelat på funktionella analysregioner (FA-regioner), regiontyper (baserade på FA-regioner) och kommuntyper.

FA-regioner  är en indelning som har en administrativ indelning i kommuner som minsta byggsten. Kommuntyper är resutltat av en typologisering av landets kommuner efter vissa principer.

På dessa sidor redovisas hur indelningen i FA-regioner, regiontyper och kommuntyper ser ut.

Kontakt

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 72 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.