Tillväxtverket

Örebro - småföretag är optimistiska

Andelen småföretag i länet som tror att de kommer att öka personalstyrkan under de kommande tre åren har stigit med fyra procentenheter till 22 procent av småföretagen. Samtidigt har motsvarande andel för riket i stort minskat.

Småföretagen i länet är genomgående mer optimistiska än riksenomsnittet när det gäller hur omsättning, sysselsättning och lönsamhet kommer att utvecklas tre års sikt. Exempelvis är det enbart i Jämtlands län där det finns en högre andel företagen som tror på ökad lönsamhet på tre års sikt.

Arbetslösheten i Örebro län ligger över riksgenomsnittet och sysselsättningsgraden är relatvit låg.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Örebro

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - ÖrebroPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84