Tillväxtverket

Norrbotten - minskad arbetslöshet

Norrbottens län har tidigare haft en klart högre arbetslöshet än genomsnittet för Sverige. Sedan 2010 har dock arbetslösheten i Norrbottens län minskat med ett par procentenheter och ligger idag ungefär på rikssnittet.

Sysselsättningsgraden i länet ökar, men är fortfarande under det nationella genomsnittet. Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare i Norrbotten är den tredje högsta i landet efter Stockholm och Västra Götaland.

Tillväxtviljan i småföretagen i länet ligger över rikssnittet. Dubbelt så många småföretag i Norrbotten jämfört med riket ser dock tillgång till infrastruktur som ett stort tillväxthinder.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Norrbotten

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - NorrbottenPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84