Tillväxtverket

Västra Götaland - fler sysselsatta

Sysselsättningsgraden i länet låg 2017 över riksgenomsnittet. Samtidigt tror vart fjärde småföretag att de kommer öka personalstyrkan inom de kommande tre åren. Tillväxtviljan i företagen ligger något över rikssnittet.

Näringslivets andel av BRP är högre än riksgenomsnittet och BRP per invånare är den näst högsta i landet efter Stockholm.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Västra Götaland

Företagens villkor och verklighet

Länsvisa resultat från Företagens villkor och verklighet 2017PDF

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Statistik om regionens varuexport

Här kan du hitta en sammanställning med statistik om länets varuexport. Statistiken är i huvudsak fördelad på arbetsställen enligt Bisnodes metod.
Länsvis statistik om varuexportenPowerpoint

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84