Tillväxtverket

Västmanland - ökad befolkning men minskad tillväxtvilja

Västmanlands län visar en positiv befolkningstrend sedan 2006. Däremot är företagen i Västmanland inte längre lika optimistiska. Jämfört med 2011 har andelen företag som vill växa minskat från 74 till 60 procent. Det innebär att Västmanland fallit ner långt under riksgenomsnittet när det gäller tillväxtvilja.

Det är inte enbart småföretagens vilja att växa som försämrats. Andelen småföretag som tror de kommer att öka omsättningen, antalet anställda eller lönsamheten på tre års sikt har alla fallit tillbaka under riksgenomsnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Västmanland

Företagens villkor och verklighet

Länsvisa resultat från Företagens villkor och verklighet 2017PDF

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84