Tillväxtverket

Västernorrland - hög tillväxtvilja

Efter sex år av minskad befolkning i länet vände utvecklingen 2013 till en svag befolkningsökning. Parallellt med en positiv befolkningsutveckling har företagens tillväxtvilja ökat. Arbetslösheten har sjunkit sedan år 2010 och ligger nu på rikssnittet, men sysselsättningsgraden är relativt låg.

Småföretagen i Västernorrlands län har tillsammans med småföretagen i Jönköpings län den högsta tillväxtviljan. Framtidsoptimismen bland de små företagen i länet visar inte enbart på en vilja att växa, utan andelen företag som tror att de kommer att öka antalet anställda på tre års sikt ligger också väl över riksgenomsnittet. Jämfört med riket i stort är det färre invånare i Västernorrlands län som kan tänka sig bli företagare respektive som helst vill vara företagare. Dessutom har företagen i länet svårigheter att rekrytera personal. Tillgången till lämplig arbetskraft är ett betydande problem för många företag. 31 procent av företagen upplever det som ett stort hinder för tillväxt.

Västernorrland är det län där flest andel företag tycker att lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för tillväxt och utveckling. Drygt 30 procent uppger det som ett stort hinder för tillväxt, vilket är en ökning jämfört med 2011.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Västernorrland

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - VästernorrlandPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84