Tillväxtverket

Västernorrland - minskad arbetslöshet

Arbetslösheten har sjunkit sedan år 2010 och ligger nu under riksgenomsnittet, men sysselsättningsgraden är relativt låg. Befolkningen minskade något under perioden 2018-2020 efter några år av befolkningstillväxt.

Jämfört med riket i stort är det färre invånare i Västernorrlands län som kan tänka sig bli företagare. Andelen personer med eftergymnasial utbildning som är tre eller längre är betydligt lägre än riksgenomsnittet och andelen som är 65 år och mer är högre än i landet i stort.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Västernorrland

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från Entreprenörskapsbarometern Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2019.

Databas om operativa företagsledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Regional exportstatistik

Läs artikel om regional exportstatistik

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84