Tillväxtverket

Västerbotten - hög  utbildningsnivå och ökad tillväxtvilja

Invånarna i Västerbottens län har i relation till andra län en genomgående hög utbildningsnivå. År 2016 hade 28 procent av invånarna en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i länet är den tredje högsta i landet.

.Näringslivet svarar för en relativt liten andel av produktionen i länet. Näringslivets andel av bruttoregionprodukten (BRP) i länet låg år 2015 på 72 procent, vilket är en bra bit under rikssnittet på 78 procent. Småföretagen i länet fortsätter att var optimistiska och har sedan 2008 haft en högre tillväxtvilja än genomsnittet för riket.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Västerbotten

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - VästerbottenPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84