Tillväxtverket

Västerbotten - hög  utbildningsnivå

Invånarna i Västerbottens län har i relation till andra län en hög utbildningsnivå. År 2018 hade 29 procent av invånarna en eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån i länet är därmed den tredje högsta i landet.

Näringslivet svarar för en relativt liten andel av produktionen i länet. År 2017 var näringslivets andel av bruttoregionprodukten (BRP) bara 72 procent, vilket är en bra bit under rikssnittet på 78 procent. Småföretagen i länet fortsätter att vara optimistiska och tillväxtviljan i småföretagen är högre än riksgenomsnittet.

Arbetslösheten har fallit under de senaste åren ligger nu på 5,3 procent, vilket är under riksgenomsnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Västerbotten

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Statistik om regionens varuexport

Här kan du hitta en sammanställning med statistik om länets varuexport. Statistiken är i huvudsak fördelad på arbetsställen enligt Bisnodes metod.
Länsvis statistik om varuexportenPowerpoint

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84