Tillväxtverket

Värmland - fler företag exporterar

Allt fler värmländska småföretag når en internationell marknad. Andelen exporterande företag i länet ökade till 16 procent under 2013. Det var enbart Skåne län som hade en högre andel företag som exporterade.

Värmland är det län där störst andel av småföretagen upplever att tillgången till lån och krediter (18 procent) och externt ägarkapital (14 procent)är ett stort hinder för tillväxt. Bristen på finansiering är större än i något annat län och innebär en dryg dubblering jämfört med 2011. För riket som helhet är det 12 procent av småföretagen som ser brist på lån och krediter som ett stort tillväxthinder. Mostvarande siffra för externt ägarkapital är 9 procent.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Värmland

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - VärmlandPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84