Tillväxtverket

Uppsala - snabbt ökande befolkning

Befolkningen i Uppsala län har ökat med nästan 70 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar en ökning på över 20 procent. Arbetslösheten ligger under riksgenomsnittet. År 2016 var 5,9 procent arbetslösa i länet, jämfört med ett rikssnitt på 6,9 procent.

Andelen småföretag i Uppsala län som exporterar har fallit kraftigt från 14 procent år 2002 till 7 procent år 2014. Detta kan eventuellt kopplas till det faktum att fler företag märker av ökad konkurrens från utländska företag.

Tillväxtviljan i länets småföretag ligger ungefär på rikssnittet. Drygt vart fjärde småföretag i Uppsala län tror att de kommer att ha fler anställda på tre års sikt, vilket är betydligt mer än genomsnittet för landet. Färre småföretag i länet jämfört med Sverige som helhet upplever brist på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Uppsala

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - UppsalaPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84