Tillväxtverket

Uppsala - snabbt ökande befolkning

Befolkningen i Uppsala län har ökat med 82 000 invånare sedan år 2000, vilket motsvarar en ökning med 28 procent. Arbetslösheten ligger under riksgenomsnittet. År 2017 var 5,2 procent arbetslösa i länet, jämfört med ett riksgenomsnitt på 6,3 procent.

Tillväxtviljan i länets småföretag ligger ungefär på rikssnittet. Knappt vart fjärde småföretag i Uppsala län tror att de kommer att ha fler anställda på tre års sikt, vilket är något mer än genomsnittet för landet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Uppsala

Företagens villkor och verklighet

Länsvisa resultat från Företagens villkor och verklighet 2017PDF

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84