Tillväxtverket

Söderman­land - ökad befolkning

Befolkningen i Södermanlands län har ökat med 12 procent sedan år 2000. Arbetslösheten har föll mellan år 2013 och 2015, men är nu högst i landet.  Sysselsättningsgrad ligger klart under riksgenomsnittet.

Tillväxtviljan i länets småföretag ligger något under genomsnittet för Sverige. Samtidigt är det färre småföretag i Södermanland som tror på ökat antal anställda på tre års sikt. Det är också färre småföretag som anger brist på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt jämfört med rikssnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Södermanland

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - SödermanlandPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84