Tillväxtverket

Skåne - många småföretag exporterar

I Skåne exporterar mer än vart femte småföretag, vilket är klart högre än rikssnittet. Befolkningen i Skåne har ökat med 23 procent sedan år 2000.

Trots att att arbetslösheten gått ned något sedan 2014 har Skåne län den näst högsta arbetslösheten i landet. Sysselsättningsgraden är lägre än rikssnittet.

Tillväxtviljan i småföretagen ligger under genomsnittet för Sverige. Lagar och myndighetsregler ses av fler skånska småföretag som ett stort tillväxthinder än i landet i stort.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Skåne

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från Entreprenörskapsbarometern Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2019.

Databas om operativa företagsledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Regional exportstatistik

Läs artikel om regional exportstatistik

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84