Tillväxtverket

Östergötland - Positiva attityder till företagande

Östergötland har den högsta andelen av befolkningen som kan tänka sig att starta företag i landet - 52 procent. Däremot har andelen småföretag i Östergötlands län som vill växa har minskat ganska kraftigt under de senaste åren, från 73 procent 2011 till 59 procent 2014. Det innebär att Östergötland har den lägsta andelen småföretag som vill växa av samtliga län.

Arbetslösheten i länet ligger över riksgenomsnittet. Trots att långtidsarbetslösheten har fallit något under senare år är den fortfarande bland de högsta i landet. Även ungdomsarbetslösheten ligger över riksgenomsnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Östergötland

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - ÖstergötlandPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84