Tillväxtverket

Örebro - småföretag är optimistiska

Andelen småföretag i länet som tror att de kommer att öka personalstyrkan under de kommande tre åren har stigit med fyra procentenheter till 22 procent av småföretagen. Samtidigt har motsvarande andel för riket i stort minskat.

Småföretagen i länet är genomgående mer optimistiska än riksenomsnittet när det gäller hur omsättning, sysselsättning och lönsamhet kommer att utvecklas tre års sikt. Exempelvis är det enbart i Jämtlands län där det finns en högre andel företagen som tror på ökad lönsamhet på tre års sikt.

Arbetslösheten i Örebro län ligger över riksgenomsnittet och sysselsättningsgraden är relativt låg.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Örebro

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - ÖrebroPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84