Tillväxtverket

Kronoberg - växande befolkning

Befolkningen i länet har ökat stadigt under senare år, och år 2018 var befolkningsökningen något högre än riksgenomsnittet. Tillväxtviljan i småföretagen i  ligger på riksgenomsnittet.

Brist på lämplig arbetskraft är ett störe hinder i Kronoberg än i landet i stort. Medan andelen företag som ser tillgång till lån och krediter som ett stort tillväxthinder är något mindre än riksgenomsnittet. BRP per invånare är numera tredje högst i landet efter Stockholms, Västra Götalands och Norrbottens län.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Kronoberg

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84