Tillväxtverket

Kronoberg - fler vill växa genom att anställa

Tillväxtviljan i småföretagen i Kronoberg ligger ungefär på rikssnittet som är 69 procent. Något fler företag än genomsnittet vill dock växa genom att anställa.

Brist på lämplig arbetskraft är ett något störe hinder i Kronoberg än i landet i stort. Medan andelen företag som ser tillgång till lån och krediter som ett stort tillväxthinder är klart mindre än riksgenomsnittet.

Befolkningen har ökat stadigt under senare år, och år 2016 var befolkningsökningen högre än riksgenomsnittet. Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre är högre än i landet i stort.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Kronoberg

Företagens villkor och verklighet

Länsvisa resultat från Företagens villkor och verklighet 2017PDF

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84