Tillväxtverket

Jönköping - hög tillväxtvilja

Jönköping är ett av de län i Sverige där störst andel av småföretagen vill växa. Hela 73 procent av småföretagen i Jönköpings län vill växa, jämfört med ett rikssnitt på 69 procent.

Arbetslösheten ligger på 7 procent vilket är klart lägre än riksgenomsnittet. Sysselsättningsgraden är tredje högst i landet efter Stockholms och Hallands län. Andelen småföretag som exporterar är 22 procent, vilket är högst i landet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Jönköping

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från Entreprenörskapsbarometern Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2019.

Databas om operativa företagsledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Regional exportstatistik

Läs artikel om regional exportstatistik

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84