Tillväxtverket

Jämtland - minskad arbetslöshet

Jämtland har den näst högsta andelen företagare i befolkningen av samtliga län. Hela 72 procent av de jämtländska småföretagen vill växa, vilket är klart över genomsnittet för Sverige.

När det gäller tillväxthinder är det hela 16 procent av de jämtländska småföretagen som upplever tillgång till infrastruktur som ett stort tillväxthinder. Detta är klart högre än rikssnittet.

Arbetslösheten i länet ligger på 6 procent, vilket kan jämföras med ett rikssnitt på 7 procent.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Jämtland

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - JämtlandPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84