Tillväxtverket

Halland - lägst arbetslöshet i landet

Hallands län har den lägsta arbetslösheten i landet, 5 procent. Samtidigt är sysselsättningsgraden den tredje högsta av alla län, 69 procent, vilket kan jämföras med ett rikssnitt på 67 procent. Tillväxtviljan i de halländska småföretagen ligger ungefär på genomsnittet för Sverige.

Nästan vart tredje småföretag i Halland upplever brist på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Vilket delvis kan förklaras av att arbetslösheten är relativt låg i länet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Halland

Företagens villkor och verklighet

Länsvisa resultat från Företagens villkor och verklighet 2017PDF

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84