Tillväxtverket

Gotland - minskad arbetslöshet

Arbetslösheten på Gotland ligger numera klart under riksgenomsnittet. År 2018 låg arbetslösheten på 4,4 procent, vilket är lägst i landet tillsammans med Jönköpings län.

Attityderna till företagande är relativt positiva på Gotland. Andelen av befolkningen som kan tänka sig att vara företagare liggger på riksnittet, men fler gotlänningar än rikssnittet föredrar att vara företagare eller kombinatör framför att vara anställda.

Tillväxtviljan i de gotländska småföretagen ligger klart under riksgenomsnittet. Även andelen företag som tror att antalet anställda kommer at öka på tre års sikt är lägre än genomsnittet för landet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Gotland

Företagens villkor och verklighet

Länsvisa resultat från Företagens villkor och verklighet 2017PDF

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.