Tillväxtverket

Gävleborg - hög tillväxtvilja

Tillväxtviljan i småföretagen i Gävleborgs län är år 2017 högst i landet. Samtidigt är andelen av befolkningen som kan tänka sig att starta företag lägre än riksgenomsnittet. 

Efter att tidigare haft en minskande befolkningen har utvecklingen i Gävleborgs län efter år 2007 vänts till en svag befolkningsökning. En annan positiv aspekt är att småföretagen i länet i lägre grad än i landet i stort upplever att konkurrensen från företag i utlandet har ökat.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Gävleborg

Företagens villkor och verklighet

Länsvisa resultat från Företagens villkor och verklighet 2017PDF

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84