Tillväxtverket

Blekinge - god tillväxtvilja men hög arbetslöshet

Tillväxtviljan är relativt hög i Blekinge län. 70 procent av småföretagen i länet vill växa. Arbetslösheten i Blekinge ligger dock över riksgenomsnittet. Ungdomsarbetslösheten har fallit kraftigt och ligger nu på riksgenomsnittet.

Samtidigt upplevs bristen på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt av 26 procent av småföretagen i Blekinge. En siffra som ligger klart över rikssnittet. I förhållande till andra län är det en relativt stor andel av småföretagen i Blekinge som upplever att konkurransen har tilltagit från andra företag i Sverige. Näringslivets andel av bruttoregionprodukten (BRP) är dessutom en av de lägsta i landet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Blekinge

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från EntreprenörskapsbarometernPDF

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - BlekingePDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84