Tillväxtverket

Länsuppdelad statistik

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

Befolkning: 159 606
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 72 %

Dalarna

Befolkning: 287 966
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 51 %

Gotland

Befolkning: 59 686
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 60 %

Gävleborg

Befolkning: 287 382
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 64 %

Halland

Befolkning: 333 848
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 72 %

Jämtland

Befolkning: 130 810
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 69 %

Jönköping

Befolkning: 363 599
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 73 %

Kalmar

Befolkning: 245 446
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 69 %

Kronoberg

Befolkning: 201 469
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 70 %

Norrbotten

Befolkning: 250 093
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 71 %

Skåne

Befolkning: 1 377 827
Arbetslöshet: 11 %
Tillväxtvilja: 65 %

Stockholm

Befolkning: 2 377 081
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 71 %

Södermanland

Befolkning: 297 540
Arbetslöshet: 12 %
Tillväxtvilja: 74 %

Uppsala

Befolkning: 383 713
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 69 %

Värmland

Befolkning: 282 414
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 60 %

Västerbotten

Befolkning: 271 736
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 71 %

Västernorrland

Befolkning: 245 347
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 65 %

Västmanland

Befolkning: 275 845
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 66 %

Västra Götaland

Befolkning: 1 725 881
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 69 %

Örebro

Befolkning: 304 805
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 67 %

Östergötland

Befolkning: 465 495
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 70 %