Tillväxtverket

Länsuppdelad statistik

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

Befolkning: 158 937
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 72 %

Dalarna

Befolkning: 288 387
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 52 %

Gotland

Befolkning: 61 001
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 60 %

Gävleborg

Befolkning: 287 767
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 64 %

Halland

Befolkning: 340243
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 72 %

Jämtland

Befolkning: 132 054
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 69 %

Jönköping

Befolkning: 367 064
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 73 %

Kalmar

Befolkning: 247 175
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 69 %

Kronoberg

Befolkning: 203 340
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 70 %

Norrbotten

Befolkning: 249 693
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 71 %

Skåne

Befolkning: 1 402 425
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 65 %

Stockholm

Befolkning: 2 415 139
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 74 %

Södermanland

Befolkning: 301 801
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 64 %

Uppsala

Befolkning: 395 026
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 69 %

Värmland

Befolkning: 283 196
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 60 %

Västerbotten

Befolkning: 274 563
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 71 %

Västernorrland

Befolkning: 244 193
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 65 %

Västmanland

Befolkning: 278 967
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 66 %

Västra Götaland

Befolkning: 1 744 859
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 69 %

Örebro

Befolkning: 306 792
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 68 %

Östergötland

Befolkning: 469 704
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 70 %