Tillväxtverket

Länsuppdelad statistik

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

Befolkning: 159 056
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 72 %

Dalarna

Befolkning: 287 676
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 51 %

Gotland

Befolkning: 60 124
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 60 %

Gävleborg

Befolkning: 287 502
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 64 %

Halland

Befolkning: 336 748
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 72 %

Jämtland

Befolkning: 131 155
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 69 %

Jönköping

Befolkning: 365 010
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 73 %

Kalmar

Befolkning: 246 010
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 69 %

Kronoberg

Befolkning: 202 263
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 70 %

Norrbotten

Befolkning: 249 614
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 71 %

Skåne

Befolkning: 1 389 336
Arbetslöshet: 11 %
Tillväxtvilja: 65 %

Stockholm

Befolkning: 2 391 990
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 71 %

Södermanland

Befolkning: 299 401
Arbetslöshet: 12 %
Tillväxtvilja: 74 %

Uppsala

Befolkning: 388 394
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 69 %

Värmland

Befolkning: 282 885
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 60 %

Västerbotten

Befolkning: 273 192
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 71 %

Västernorrland

Befolkning: 244 554
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 65 %

Västmanland

Befolkning: 277 141
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 66 %

Västra Götaland

Befolkning: 1 734 443
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 69 %

Örebro

Befolkning: 305 643
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 67 %

Östergötland

Befolkning: 467 158
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 70 %