Tillväxtverket

Kronoberg - småföretagen tror på ökad omsättning

Det är vanligare att småföretagen i Kronobergs län tror på ökad omsättning och ökat antal anställda på tre års sikt jämfört med genomsnittet för Sverige. Tillväxtviljan i småföretagen i Kronoberg ligger ungefär på rikssnittet som är 68 procent.

Samtidigt ser hela 26 procent av småföretagen i länet tillgången på lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Sysselsättningsgraden i Kronoberg ligger på 68 procent vilket är något över rikssnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Kronoberg

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - KronobergPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84