Tillväxtverket

Gotland - positiva attityder till företagande

Attityderna till företagande är positiva på Gotland. I Gotlands län är det 46 procent procent av befolkningen 18-70 år som kan tänka sig att starta företag. Av de på Gotland som kan tänka sig att starta företag är det hela 43 procent som helst vill vara företagare. Vilket är högst i landet.

Arbetslösheten på Gotland ligger något under riksgenomsnittet. År 2015 låg arbetslösheten på 6,8 procent, jämfört med ett riksgenomsnitt på 7,4 procent. Tillväxtviljan i de Gotländska småföretagen ligger ungefär på riksgenomsnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Gotland

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - GotlandPDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84