Tillväxtverket

Geografisk analys - Pipos

Tillväxtverket använder och vidareutvecklar en GIS-plattform med namnet Pinpoint Sweden (Pipos). Plattformen innehåller, förutom geografiska analysverktyg, en geografisk databas med information om bland annat serviceslag, befolkning och vägnät.

Pipos har fått en helt egen webbplats. På den kan du läsa nyheter, se utbildningsfilmer och lära dig mer om systemets applikationer.