Tillväxtverket

Geografisk analys - Pipos

Tillväxtverket använder och vidareutvecklar en GIS-plattform med namnet Pinpoint Sweden (Pipos). Plattformen innehåller förutom analysverktyg en geografisk databas med tidsserier av högupplöst information rörande bland annat serviceslag, befolkning och vägnät.

Pipos är framförallt utvecklat för att göra beräkningar av avstånd och tid mellan olika geografiska företeelser. Verktyget kan till exempel användas till att göra tillgänglighetsanalyser för apotek, grundskolor, drivmedelsanläggningar, dagligvarubutiker och posttjänst. Med hjälp av Pipos är det även möjligt att utföra avancerade rumsliga analyser, scenarioutvärdering och optimeringsanalyser.

Till följd av ett regeringsbeslut flyttades ansvaret för Pipos den 1 januari 2017 över till Tillväxtverket från Tillväxtanalys.

Pipos betalanalys 2.0

Tillväxtverket utvecklar en webbaserad tjänst för presentation, analys och redigering av betaltjänsterelaterad data kallad Pipos Betalanalys. Tjänsten är främst avsedd att användas som stöd för länsstyrelsens servicehandläggare i ärenden rörande grundläggande betaltjänster.

Till inloggningenlänk till annan webbplats

Kontakt

Anders Dahlgren

Telefon: 08-681 91 70

Erik Fransson

Telefon: 08-681 91 74