Tillväxtverket

Geografisk analys - Pipos

Tillväxtverket använder och vidareutvecklar en GIS-plattform med namnet Pinpoint Sweden (Pipos). Plattformen innehåller förutom geografiska analysverktyg också en geografisk databas med tidsserier av högupplöst information om bland annat serviceslag, befolkning och vägnät.

Pipos-plattformen är framförallt utvecklad för att göra beräkningar av avstånd och tid mellan olika geografiska företeelser. Plattformen kan till exempel användas för att göra tillgänglighetsanalyser som beskriver hur befolkningen och företagens tillgänglighet till apotek, grundskolor, drivmedelsanläggningar, dagligvarubutiker och posttjänst ser ut och förändras.

Med hjälp av Pipos är det även möjligt att utföra andra avancerade rumsliga analyser inklusive scenarioutvärderingar och optimeringsanalyser.

Pipos-plattformen används idag i flera regeringsuppdrag relaterade till geografisk analys. Exempelvis för att bevaka och påverka utvecklingen inom kommersiell service samt för att ta fram underlag för den kommunala skatteutjämningen.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Pipos Serviceanalys

Tillväxtverket utvecklar med Pipos-plattformen, som grund, även en applikation för presentation, analys och redigering av servicedata kallad Pipos Serviceanalys. Applikationen är främst avsedd att användas som stöd för handläggare på länsstyrelsen och regioner i ärenden som rör kommersiell service men även som stöd för myndigheter som har uppdrag inom serviceområdet. Pipos Serviceanalys är under utveckling och får under projektperioden stöd via Landsbygdsprogrammet.

Till instruktionsfilmer för Pipos Serviceanalyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Pipos Serviceanalys inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (lösenordskyddad)

För frågor om Pipos Serviceanalys kontakta serviceanalys@tillvaxtverket.se

Kontakt

Anders Dahlgren
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 70

Erik Fransson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 71

Maria Lilliehöök
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 06Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.