Tillväxtverket

Figur BRP+

Beskrivning av figuren "BRP +":

Livskvalitet här och nu:

 • Medborgarengagemang
 • Trygghet och säkerhet
 • Miljö
 • Tillgänglighet till tjänster
 • Inkomst och förmögenhet
 • Arbete och löner
 • Bostad
 • Balans arbete – fritid
 • Hälsa
 • Utbildning och kompetens
 • Sociala relationer
 • Subjektivt välbefinnande

Hållbarhet över tid:

 • Naturkapital
 • Ekonomiskt kapital
 • Humankapital
 • Socialt kapital


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.