Tillväxtverket

Vad är BRP+?

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett nytt breddat mått som mäter utveckling och livskvalitet i svenska regioner. Här kan du läsa mer om det nya måttet.  

BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som indikerar hållbarhet över tid. Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet kan beskrivas på olika sätt.

För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts. Data kommer i första hand att tas fram på kommun- och länsnivå.

Mer om BRP+ Ett nytt mått på livskvalitet

BRP+ och de teman som ingår på reglab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Infografik

Mätning av regionala utvecklingen i flera dimensioner

Svenska regioner har under flera år fört en diskussion om behovet av att mäta den regionala utvecklingen i fler dimensioner och 2013 tog Regionförbundet Östsam initiativ till ett gemensamt utvecklingsprojekt inom ramen för Reglab.

BRP+ slutrapport från förstudien PDF

Konceptet är hämtat från OECD

BRP+ har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, liksom BRP+, består av två delar. En del som visar utfallet för livskvalitet här och nu baserat på ett antal temaområden. En annan del visar på förutsättningar för hållbar livskvalitet över tid utifrån fyra typer av framtidsteman (kapitalstockar).

OECD:s Better Life Initiativelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johanna Giorgi
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 24