Tillväxtverket
Mamma och barn leker i naturen.

Breddat mått på regional utveckling

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

Värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP (bruttoregionprodukten). BNP/BRP säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna.

BNP/BRP säger heller inget om produktionen skett på ett sådant sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjlighet till välfärd. Därför har Tillväxtverket och Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tagit fram BRP+, ett system som på ett sammanhållet sätt mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Mer om BRP+

BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som indikerar hållbarhet över tid. Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet kan beskrivas på olika sätt.

För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts. Data kommer i första hand att tas fram på kommun- och länsnivå.

Infografik

BRP+ har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, liksom BRP+, består av två delar. En del som visar utfallet för livskvalitet här och nu baserat på ett antal temaområden. En annan del visar på förutsättningar för hållbar livskvalitet över tid utifrån fyra typer av framtidsteman (kapitalstockar).

Better Lifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nuläget för långsiktig livskvalitet i län och kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (fungerar inte i Explorer)

Tyck till om BRP+

Vi samlar löpande in synpunkter och förslag på hur BRP+ kan utvecklas och tar med oss dessa i kommande revisioner. Mejla dina kommentarer till Johanna Giorgi

Synpunkter vi hittills fått in PDF

Kontakt

Johanna Giorgi
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 24