Tillväxtverket
Mamma och barn leker i naturen.

Breddat mått på regional utveckling

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

Värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP (bruttoregionprodukten). BNP/BRP säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna.

BNP/BRP säger heller inget om produktionen skett på ett sådant sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjlighet till välfärd. Därför har Tillväxtverket och Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tagit fram BRP+, ett system som på ett sammanhållet sätt mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Mer om BRP+

BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som indikerar hållbarhet över tid. Vart och ett av dessa teman är breda områden inom vilka kopplingen till livskvalitet kan beskrivas på olika sätt.

För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indikatorer bestämts. Data kommer i första hand att tas fram på kommun- och länsnivå.

Infografik. Textbeskrivning av bilden finns via länk på sidan.

Textbeskrivning av bilden BRP+ finns tillgänglig här.

BRP+ har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, liksom BRP+, består av två delar. En del som visar utfallet för livskvalitet här och nu baserat på ett antal temaområden. En annan del visar på förutsättningar för hållbar livskvalitet över tid utifrån fyra typer av framtidsteman (kapitalstockar).

OECD:s Better Life Initiativelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nuläget för långsiktig livskvalitet i län och kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (fungerar inte i Explorer)

Antologi om test av välfärdsmåttet i regioner och kommuner

Nu finns antologin Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterresultat av ett lärprojekt som Reglab och Tillväxtverket hade 2018 för att stödja regionernas användning av BRP+.

Antologin är en samling analyser, intervjuer och inspirerande exempel på vad som händer när regioner och kommuner testar välfärdsmåttet på sin hemmaplan.

Ökade skillnader i livskvalitet i landets kommuner

Pendlingskommuner nära storstäder har högst livskvalitet, visar rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner? från Tillväxtverket och Reglab.

Pendlingskommunerna vinner på höga utbildningsnivåer, låg arbetslöshet och låga utsläpp. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat under de senaste fem åren. Rapporten visar också att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och livskvalitet är svagt. Ekonomiskt välmående kommuner har inte högre livskvalitet än kommuner med svagare ekonomi.

Se film från seminarium om rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner?

Så här ser livskvaliteten ut i regionerna

Tyck till om BRP+

Vi samlar löpande in synpunkter och förslag på hur BRP+ kan utvecklas och tar med oss dessa i kommande revisioner.

Synpunkter vi hittills fått in PDF

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02