Tillväxtverket

Blekinge - god tillväxtvilja men hög arbetslöshet

Tillväxtviljan är relativt hög i Blekinge län. 70 procent av småföretagen i länet vill växa. Arbetslösheten i Blekinge ligger dock över riksgenomsnittet. Ungdomsarbetslösheten i länen ligger på 28 procent, vilket är näst högst i landet.

Samtidigt upplevs bristen på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt av 26 procent av småföretagen i Blekinge. En siffra som ligger klart över rikssnittet. I förhållande till andra län är det en relativt stor andel av småföretagen i Blekinge som upplever att konkurransen har tilltagit från andra företag i Sverige. Näringslivets andel av bruttoregionprodukten (BRP) är dessutom en av de lägsta i landet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Blekinge

Företagens villkor och verklighet

Resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet - BlekingePDF

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84