Tillväxtverket
Caféägare häller upp en kopp kaffe.

Regional utveckling

Här hittar du statistik om regional utveckling. Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du resultat, kopplat till regional utveckling, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Artiklar om regional utveckling

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

  Idag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Omfattning och inriktning på hållbarhetsarbetet skiljer sig dock markant mellan olika…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 2. Företagens villkor i olika kommuntyper - undersökning 2014

  Företagens villkor i olika kommuntyper Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin…

  Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 3. Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

  Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i större utsträckning än genomsnittet för de små och…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik Turism Affärsutveckling

 4. Konkurrens­kraftiga företag

  70 procent av de små och medelstora företagen vill växa. Samtidigt upplever dessa företag att det finns stora tillväxthinder som kan hämma deras utveckling…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Kompetens Regional kapacitet Statistik