Tillväxtverket
Caféägare häller upp en kopp kaffe.

Foto: Maskot

Regional utveckling

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. För att hitta statistik om ett visst län se vänstermenyn eller kartan. Under kartan finner du bland annat information om regional utveckling och regionala resultat från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Sverige

Blekinge

Befolkning: 156 253
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 70 %

Dalarna

Befolkning: 281 028
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 68 %

Gotland

Befolkning: 57 391
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 67 %

Gävleborg

Befolkning: 281 815
Arbetslöshet: 10 %
Tillväxtvilja: 65 %

Halland

Befolkning: 314 784
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 66 %

Jämtland

Befolkning: 127 376
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 72 %

Jönköping

Befolkning: 347 837
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 76 %

Kalmar

Befolkning: 237 679
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 68 %

Kronoberg

Befolkning: 191 369
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 68 %

Norrbotten

Befolkning: 249 733
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 71 %

Skåne

Befolkning: 1 303 627
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 68 %

Stockholm

Befolkning: 2 231 439
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 69 %

Södermanland

Befolkning: 283 712
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 66 %

Uppsala

Befolkning: 354 164
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 68 %

Värmland

Befolkning: 275 904
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 68 %

Västerbotten

Befolkning: 263 378
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 71 %

Västernorrland

Befolkning: 243 897
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 74 %

Västmanland

Befolkning: 264 276
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 65 %

Västra Götaland

Befolkning: 1 648 682
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 66 %

Örebro

Befolkning: 291 012
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 68 %

Östergötland

Befolkning: 445 661
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 59 %

Artiklar om regional utveckling

 1. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan tänka sig att bli…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 2. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns och hur kunderna…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional utveckling Statistik Näringar i förändring

 3. Företagens villkor i olika kommuntyper

  Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin situation. Samtidigt finns det strukturella skillnader me…

  Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik