Tillväxtverket
Caféägare häller upp en kopp kaffe.

Regional utveckling

Här hittar du statistik om regional utveckling. Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du resultat, kopplat till regional utveckling, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Artiklar om regional utveckling

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Industri­­företagen tror på ökad tillväxt

  Mer än tre fjärdedelar av industriföretagen tror att deras omsättning kommer att öka inom tre år. Det är en större andel än övriga företag. De upplever…

  Företagande Regional utveckling Statistik

 2. Vad är BRP+?

  Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett nytt breddat mått som mäter utveckling och livskvalitet i svenska regioner. Här kan du läsa mer om det…

  Regioner Andra aktörer Regional utveckling Statistik

 3. Företagens villkor och verklighet 2017

  Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets…

  Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling Statistik

 4. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 5. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional utveckling Statistik Näringar i förändring

 6. Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar

  Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. Ju större företagen är…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 7. Ökad internationali­sering bland svenska företag

  Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade. Men endast tre procent av dessa…

  Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik

 8. Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

  Idag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Omfattning och inriktning på hållbarhetsarbetet skiljer sig dock markant mellan olika…

  Andra aktörer Företagande Grön tillväxt Internationalisering Regional utveckling Statistik

 9. Företagens villkor i olika kommuntyper

  Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin situation. Samtidigt finns det strukturella…

  Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik

 10. Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

  Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i större utsträckning än genomsnittet för de små och…

  Andra aktörer Företagande Regional utveckling Statistik Turism Näringar i förändring