Tillväxtverket
Caféägare häller upp en kopp kaffe.

Foto: Maskot

Regional utveckling

Här hittar du statistik och artiklar om regional utveckling. Bland annat regionala resultat från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Artiklar om regional utveckling

 1. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan tänka sig att bli…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 2. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns och hur kunderna…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional utveckling Statistik Näringar i förändring

 3. Företagens villkor i olika kommuntyper

  Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin situation. Samtidigt finns det strukturella skillnader me…

  Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik