Tillväxtverket

Kulturella och kreativa yrken

Här redovisar vi kulturella och kreativa yrken fördelat på yrkeskategorier.

Vi redovisar kulturella och kreativa yrken i antal individer per yrkeskategori, vilket är måttet på hur många individer som är klassificerade med ett visst yrke.

Vi redovisar både anställda och enskilda näringsidkare inom kulturella och kreativa yrken. Utöver yrkeskoderna redovisar vi särskilda poster för ”övrigt yrke” och ”osäkert yrke”.

Under varje yrkeskategori finns dessutom flera yrkesbenämningar.

Läs mer i rapporten Kreametern – metodrapport Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster..

 Tabell. Den nationella statistiska definitionen av kulturella och kreativa yrken (SSYK-koder)‌

SSYK 2012

Yrkeskategori

1242

Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 2

2161

Arkitekter m.fl.

2162

Landskapsarkitekter

2163

Planeringsarkitekter m.fl.

2171

Industridesigner

2172

Grafisk formgivare m.fl.

2173

Designer inom spel och digitala medier

2179

Övriga designer och formgivare

2513

Utvecklare inom spel och digitala media

2621

Museiintendenter m.fl.

2622

Bibliotekarier och arkivarier

2641

Författare m.fl.

2642

Journalister m.fl.

2643

Översättare, tolkar och lingvister m.fl.

2651

Bildkonstnärer m.fl.

2652

Musiker, sångare och kompositörer

2653

Koreografer och dansare

2654

Regissörer och producenter av film, teater m.m.

2655

Skådespelare

3339

Övriga förmedlare

3431

Fotografer

3432

Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.

3433

Inspicienter och scriptor m.fl.

3439

Övriga yrken inom kultur och underhållning

3521

Bild- och sändningstekniker

3522

Ljus-, ljud och scentekniker

4410

Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.

5113

Guider och reseledare

7312

Guld- och silversmeder

7319

Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare

7522

Fin-, inrednings- och möbelsnickare

Statistik om förvärvsarbetande inom kulturella och kreativa yrken fördelat på yrkeskategori

Här kan du hitta statistik om antal förvärvsarbetande inom kulturella och kreativa yrken för år 2016 och 2017 fördelat på yrkeskategori.

Antal förvärvsarbetande inom KKN år 2016 och 2017 fördelat per yrkeskategori Excel, 17.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om statistiken

När det gäller kulturella och kreativa yrken har vi valt att inte göra:

  • indelningar i branschområden, då en indelning av yrkeskategorier i branscher skulle ge statistiska missvisningar genom en relativt stor övrigt-kategori och möjligt felplacerade hela koder
  • internationella jämförelser, vilket beror på att den nationella standarden SSYK och den internationella standarden ISCO inte helt stämmer överens
  • indelning i län och vi har valt att endast redovisa kulturella och kreativa yrken med nationella siffror. Det beror på att en fördelning av statistiken per län påverkas på ett ojämnt sätt av de begrformationänsningar i tillgängliga data som finns för kulturella och kreativa yrken.

Läs mer i rapporten Kreametern – metodrapport. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Observera att de summor som redovisas under kulturella och kreativa yrken inte nödvändigtvis är jämförbara med de summor som redovisas under andra mått. Det beror bland annat på sekretesskydd i olika presentationer av underlaget, även om källan är densamma.

Kontakt

Olof Dunsö
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 92 14