Tillväxtverket

Internationellt anpassat mått

Här redovisar vi utdrag av svensk statistik så att de kan användas för internationella jämförelser.  

Vi redovisar statistikutdragen för internationella jämförelser utifrån ESSnet Cultures statistiska modell och branschindelning. Branschindelningen skiljer sig därför delvis från den svenska indelningen och redovisas i sina engelska termer. Vi redovisar statistiken genom diagramverktyg och rådatafiler i Excel-format. Med detta material som grund går det att göra jämförelser med statistiskt material från länder som också utgår från ESSnet Cultures defintition. Läs mer om det i rapporten Kreametern - metodrapportPDF.

Internationella jämförelser innehåller:

Företagsekonomiska mått - nationella siffror fördelat på ESSnet Cultures branschindelning:

  • Antal verksamheter
  • Antal anställda 
  • Omsättning
  • Personalkostnader
  • Förädlingsvärde

Individbaserade mått - nationella siffror fördelat på ESSnet Cultures branschindelning:

  • Könsfördelning
  • Åldersfördelning
  • Bakgrundsfördelning
  • Utbildningsnivåer

De individbaserade måtten redovisas för sig med sina specifika variabler. De är inte jämförbara sinsemellan.

 

Diagram 8. Företagsekonomiska mått (ESSnet Culture)

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Internationella jämförelser - Företagsekonomiska mått (i tusental kr) (ESSnet Culture)Excel


Diagram 9. Individbaserade mått (ESSnet Culture)

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Internationella jämförelser - Individbaserade mått (i antal) (ESSnet Culture)Excel

Kontakt

Olof Dunsö
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 92 14