Tillväxtverket

Individbaserade mått

Här redovisar vi individbaserade mått genom diagramverktyg och rådatafiler i Excel-format.

De individbaserade mått vi redovisar på den här sidan är:

  • Könsfördelning
  • Åldersfördelning
  • Bakgrundsfördelning
  • Utbildningsnivåer

I diagramverktygen redovisar vi alla individbaserade mått i procent, nationellt och regionalt samt fördelat på branscher. Måtten redovisas för sig med sina specifika variabler. De är inte jämförbara sinsemellan. Läs mer om det i rapporten Kreametern - metodrapportPDF.
 

Diagram 4. Könsfördelning fördelat på branscher och indelat per län (region).

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Könsfördelning (i antal) per länExcel

Könsfördelning (i antal) totalt SverigeExcel


Diagram 5. Åldersfördelning fördelat på branscher och indelat per län (region).

Observera att detta diagram har en dynamisk skala på grund av ett större antal kategorier.

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Åldersfördelning (i antal) per länExcel

Åldersfördelning (i antal) totalt SverigeExcel


Diagram 6. Bakgrundsfördelning fördelat på branscher och indelat per län (region).

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Bakgrundsfördelning (i antal) per länExcel

Bakgrundsfördelning (i antal) totalt SverigeExcel


Diagram 7. Utbildningsnivåer fördelat på branscher och indelat per län (region).

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Utbildningsnivåer (i antal) per länExcel

Utbildningsnivåer (i antal) totalt SverigeExcel

Kontakt

Olof Dunsö
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 92 14