Tillväxtverket

Företagsekonomiska mått

Här redovisar vi företagsekonomiska mått genom diagramverktyg och rådatafiler i Excel-format.

De företagsekonomiska mått vi redovisar på den här sidan är:

 • Antal verksamheter
 •  Antal anställda 
 • Omsättning
 • Personalkostnader
 • Förädlingsvärde
 • Rörelsemarginal
 • Soliditet
 • Storleksklasser

Vi redovisar:

 • alla företagsekonomiska mått nationellt och fördelat på branscher
 • alla företagsekonomiska mått per län och fördelat på branscher – utom för nyckeltalen rörelsemarginal och soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) samt för storleksklasser
 • alla företagsekonomiska mått i faktiska värden – utom för nyckeltalen rörelsemarginal och soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) samt för storleksklasser, som vi redovisar i procent.

Läs mer om detta i rapporten Kreametern - metodrapportPDF.

Diagram 2. Företagsekonomiska mått fördelat på branscher och indelat per län (region)

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Företagsekonomiska mått (i tusental kr) per länExcel

Företagsekonomiska mått (i tusental kr) totalt SverigeExcel

Rörelsemarginal och soliditet (i procent) totalt SverigeExcel

Diagram 3. Storleksklasser i antal anställda och omsättning

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Storleksklasser i antal anställda och omsättning (i tusental kr) totalt SverigeExcel

Kontakt

Sigrid Hedin

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 

Telefon: 08-681 6609Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.