Tillväxtverket

Kreametern - Statistik

Kreametern redovisar offentlig statistik för kulturella och kreativa näringar med hjälp av diagramverktyg och rådatafiler i Excel-format.

Kreametern är resultatet av ett regeringsuppdrag till fem nationella myndigheter. Tillsammans har vi tagit fram en nationell definition av och offentlig statistik för kulturella och kreativa näringar.

Den nationella definitionen av kulturella och kreativa näringar och metodiska beskrivningar av arbetet med statistiken finns i rapporten Kreameternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration över kreativa yrken

Vi redovisar statistiken på fyra separata undersidor som du hittar i vänstermenyn:

  • nationalekonomiska mått fördelat på branscher
  • företagsekonomiska mått ördelat på regioner och branscher
  • individbaserade mått fördelat på regioner och branscher
  • internationella jämförelser

Med hjälp av våra diagramverktyg kan du bearbeta materialet för att visa statistiken direkt och även spara den. Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Fullständig information finns tillgänglig i rådatafiler som kan laddas ner för respektive mått.

Branschindelning

Vi redovisar branscher i två nivåer, branschgrupper och branschkategorier. Diagramverktygen är begränsade till att visa branschgrupper.

 

Branschindelning


Branschgrupp

Branschkategori

Arkitektur

Arkitektur

Audiovisuellt

Audiovisuella  lagringsmedier

Dataspel

Film & tv

Radio

Bild & Form

Konst

Design

Foto

Kulturarv

Arkiv

Muséer

Historiska och arkeologiska platser

Litteratur & Press
Press

Okategoriserat

Litteratur

Bibliotek

Litterärt och konstnärligt skapande

Litterärt och konstnärligt skapande

Mode

Mode

Reklam

Reklam

ScenkonstMusik

Kulturutbildning

Scenkonst

Regional indelning

Vi redovisar statistiken totalt för hela Sverige och indelat per län (region). När vi delar in företagen efter län, blir flera av statistikutdragen sekretesskyddade. Notera därför att:

  • 0 i värde i diagramverktygen kan innebära antingen sekretesskyddad information eller att det inte finns något värde eller att värdet är lika med noll. För fördjupade data, se rådatafilerna.
  • rådatafilerna är uppdelade i totaler för hela Sverige och i totaler indelat per län. Anledningen är att alla siffror inte går att härleda till en kommun, vilket gör att den sammanlagda totalen för alla regioner inte nödvändigtvis blir totalen för hela landet.

Handelskoder

Handelskoder inom SNI-grupperna 46 och 47 är möjliga att särredovisa på alla mått, utom bidrag till BNP samt varuexport och varuimport. De finns tillgängliga i rådatafilerna för varje område.

Kontakt

Daniel Thuresson

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 

Telefon: 08-681 7711Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.