Tillväxtverket

Företagare med utländsk bakgrund vill växa

Företagare med utländsk bakgrund är ofta mer positiva till att låta företaget växa och anställa personal än vad företagare med svensk bakgrund är. I Sverige drivs 16 procent av företagen av personer som har utländsk bakgrund.

Hela 51 procent av de småföretag som leds av en person med utländsk bakgrund vill växa både vad gäller omsättning och antal anställda. Motsvarande siffra bland företag som leds av en person med svensk bakgrund är 35 procent. Detta visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014.

Rent allmänt är attityderna till företagande mer positiva bland personer med utländsk bakgrund. I denna grupp är det hela 39 procent som hellre vill vara företagare än anställd, jämfört med 31 procent bland personer med svensk bakgrund.

Om statistiken

Den här sidan ger en bild av den statistik som finns om företagare med utländsk bakgrund. En stor del av den statistik som finns under huvudingångarna Företagande och Regioner är också uppdelad på svensk och utländsk bakgrund.

Statistiken på denna sida är huvudsakligen hämtad från Tillväxtverkets undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Statistik från SCB om operativ företagsledare presenteras uppdelat på svensk och utländsk bakgrund under huvudingångarna Företagande och Regioner. Dessutom finns länsfakta om företagare med utländsk bakgrund i Powerpoint-format under respektive län som ger en kompletterande bild till den mer allmänna redovisningen i diagrammodulen. Det finns även vissa möjligheter att få statistik på kommunnivå om man vänder sig till Tillväxtverket.

Varför är det viktig med företagare med utländsk bakgrund?

Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har alltid varit en viktig del i svensk ekonomin. Dessa företagare skapar nya marknader, introducerar nya produkter och bidrar till en hög servicenivå i samhället.

Vem har utländsk bakgrund?

Den som är född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands anses ha utländsk bakgrund.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84