Tillväxtverket

Unga företagare har högre tillväxtvilja

Unga företagare vill växa både vad gäller omsättning och antal anställda i högre utsträckning än äldre företagare. 54 procent av de unga företagarna (18-30 år) vill att företaget ska växa jämfört med 37 procent av de äldre företagarna.

Unga i åldern 18-30 år har en positiv inställning till företagande, men få är företagare. Hela
68 procent kan tänka sig att bli företagare och 35 procent vill helst vara företagare, men det är bara 4 procent som är företagare idag.

Om statistiken

Den här sidan ger en bild av den statistik som finns om unga personers företagande. En stor del av den åldersuppdelade statistiken ingår som en naturlig del under huvudingångarna Företagande och Regioner.

Statistiken på denna sida är huvudsakligen hämtad från Tillväxtverkets undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Statistik från SCB om operativ företagsledare presenteras åldersuppdelat under huvudingångarna Företagande och Regioner. Dessutom finns åldersuppdelade länsfakta i Powerpoint-format under respektive län som ger en kompletterande bild till den mer allmänna redovisningen i diagrammodulen.

Varför är det viktigt med ungas företagande?

Sverige står inför stora samhällsutmaningar (klimat, åldrande, befolkning) och vi behöver bli mer innovativa. Ungas idéer är viktiga för Sveriges framtida tillväxt. Unga bidra ofta med nya lösningar och sätt att se på saker. Enligt Eurostat är andelen unga företagare i Sverige lägst i hela EU. Sverige har också en hög ungdomsarbetslöshet.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84