Tillväxtverket

Tillväxtvilja - färre företag vill växa

Andelen små och medelstora företag i Sverige som vill växa har minskat från 77 procent år 2011 till 69 procent år 2020. Framför allt är det viljan att växa genom att både öka antalet anställda och omsättningen som har minskat.

Med tillväxtvilja avses här företag som vill växa både genom att öka antalet anställda eller som bara vill öka omsättningen. Vi ser även att tillväxtviljan ökar med storleken på företaget. De branschvisa skillnaderna är relativt stora.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som vill växa
 2011201420172020
Totalt77,171,771,469,3

Storlek

Andel små och medelstora företag som vill växa
 2011201420172020
0 anställda70,161,158,260,2
1-9 anställda79,074,075,570,9
10-49 anställda91,289,789,188,4
50-24996,793,594,293,5
Totalt 77,171,771,469,3

Bransch

Andel små och medelstora företag som vill växa
 2011201420172020
Tillverkning, utvinning81,575,477,575,3
Energi, vatten, el79,774,867,365,6
Byggverksamhet64,257,361,258,0
Handel89,084,283,279,3
Transport och magasinering74,175,065,364,2
Hotell och restaurang90,886,188,689,6
Information och kommunikation81,173,977,076,6
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik68,862,464,763,0
Uthyrning, fastighetsservice81,381,979,578,5
Utbildning76,773,365,069,3
Vård och omsorg59,662,148,053,6
Kultur, nöje och fritid, annan service84,880,875,170,2
Totalt77,171,771,469,3

Län

Andel små och medelstora företag som vill växa
 2011201420172020
Blekinge län82,773,174,171,9
Dalarnas län78,066,560,252,0
Gotlands län78,473,163,260,3
Gävleborgs län82,672,682,063,8
Hallands län78,269,568,471,9
Jämtlands län81,173,563,069,4
Jönköpings län75,585,474,173,1
Kalmar län78,172,071,968,8
Kronobergs län77,569,368,270,1
Norrbottens län85,075,669,770,8
Skåne län74,472,470,765,2
Stockholms län77,872,072,973,7
Södermanlands län77,466,675,563,5
Uppsala län74,873,069,369,1
Värmlands län77,371,870,760,4
Västerbottens län82,771,170,971,5
Västernorrlands län75,577,475,364,8
Västmanlands län78,367,961,565,9
Västra Götalands län74,072,772,768,8
Örebro län79,669,371,367,5
Östergötlands län78,758,668,670,2
Totalt77,171,771,469,3

Om statstiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84