Tillväxtverket

Minskade kunskap­er om företagande

Befolkningens kunskaper om företagande har minskat något mellan 2012 och 2016. Andelen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag har minskat från 59 till 54 procent.

Framför allt verkar det vara i gruppen unga (18-30 år) som andelen som känner till vad som krävs för att starta företag har minskat.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern. Drygt 10 000 personer i åldern 18-70 år deltog år 2016 i denna undersökning. Svarsfrekvensen var detta år 37 procent. Motsvarande undersökning riktad till personer i åldern 18-70 år har genomförts två gånger tidigare år 2004 och 2012.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84