Tillväxtverket

Konkurrensen ökar

År 2020 ansåg 21 procent av de små och medelstora företagen att konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden.

Motsvarande andel av de små och medelstora företagen år 2020 som upplever att den inhemska konkurrensen har ökat är 39 procent. Det finns stora skillnader mellan företagsstorlek, bransch och region i hur företag upplever konkurrens från andra företag.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i utlandet har ökat de senaste fem åren
 2011201420172020
Totalt20,824,223,420,8

Storlek

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i utlandet har ökat de senaste fem åren
 2011201420172020
0 anställda19,823,118,915,5
1-9 anställda19,522,924,222,0
10-49 anställda30,434,130,929,3
50-249 anställda38,942,438,036,8
Totalt20,824,223,420,8

Bransch

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i utlandet har ökat de senaste fem åren
 2011201420172020
Tillverkning, utvinning32,132,335,330,7
Energi, vatten, el11,818,623,619,8
Byggverksamhet24,133,932,225,0
Handel25,227,529,531,8
Transport och magasinering30,935,231,934,6
Hotell- och restaurangverksamhet5,59,48,08,2
Information och kommunikation28,732,326,931,9
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik12,714,515,711,3
Uthyrning, fastighetsservice15,725,619,319,1
Utbildning9,611,88,38,3
Vård och omsorg4,43,44,44,5
Kultur, nöje och fritid, annan service9,011,59,611,4
Totalt20,824,223,420,8

Län

Andel små och medelstora företag som anser att konkurrensen från företag i utlandet har ökat de senaste fem åren
 2011201420172020
Blekinge län20,422,117,021,7
Dalarnas län14,420,512,89,5
Gotlands län15,119,626,914,9
Gävleborgs län15,220,413,514,2
Hallands län21,026,819,919,4
Jämtlands län14,918,119,210,1
Jönköpings län20,325,126,129,6
Kalmar län16,517,627,713,2
Kronobergs län19,323,812,617,9
Norrbottens län17,621,521,418,1
Skåne län26,225,226,519,6
Stockholms län21,724,325,723,1
Södermanlands län19,419,125,424,0
Uppsala län16,923,918,823,0
Värmlands län13,622,116,114,1
Västerbottens län10,918,620,112,5
Västernorrlands län12,926,122,430,6
Västmanlands län18,517,317,916,9
Västra Götalands län23,828,424,622,9
Örebro län17,126,714,416,8
Östergötlands län22,822,724,117,9
Totalt20,824,223,420,8

Om statstiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84