Tillväxtverket

Färre företag har ansökt om lån och krediter

Färre små och medelstora företag har ansökt om och beviljats lån och krediter år 2020 jämfört med 2017. Andelen småföretag som får avslag på sin ansökan minskade mellan år 2014 och 2020.

Ju större företagen är desto vanligare är det att de ansöker om lån och krediter. Det är även vanligare att företag inom industrisektorn ansöker om och beviljas lån och krediter än att företag inom tjänstesektorn gör det.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 2011201420172020
Ja, sökt och beviljats medel34,328,426,623,1

Storlek

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 2011201420172020
0 anställda26,121,521,017,1
1-9 anställda36,228,526,223,2
10-49 anställda53,148,346,242,2
50-249 anställda52,950,449,651,6
Totalt34,328,426,623,1

Bransch

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 2011201420172020
Tillverkning, utvinning41,340,334,632,0
Energi, vatten, el52,439,045,529,6
Byggverksamhet36,536,532,029,5
Handel41,230,631,931,0
Transport och magasinering53,541,240,253,5
Hotell och restaurang39,130,830,928,3
Information och kommunikation21,417,314,013,5
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik19,715,014,711,4
Uthyrning, fastighetsservice29,125,030,325,3
Utbildning26,421,526,115,8
Vård och omsorg19,715,213,011,8
Kultur, nöje och fritid, annan service27,526,020,817,1
Totalt34,328,426,623,1

Län

Andel små och medelstora företag som under de tre senaste åren ansökt om och beviljats lån och krediter
 2011201420172020
Blekinge län39,635,431,131,5
Dalarnas län39,738,237,620,3
Gotlands län41,231,533,330,5
Gävleborgs län46,635,036,734,4
Hallands län40,527,133,524,7
Jämtlands län45,040,936,332,7
Jönköpings län31,038,836,927,6
Kalmar län45,432,432,729,3
Kronobergs län38,827,731,533,9
Norrbottens län48,745,934,638,3
Skåne län34,325,426,222,6
Stockholms län25,720,219,215,5
Södermanlands län34,731,435,928,5
Uppsala län33,332,719,628,4
Värmlands län39,933,028,023,1
Västerbottens län39,530,528,624,6
Västernorrlands län42,436,934,132,9
Västmanlands län38,936,326,525,1
Västra Götalands län35,331,528,823,7
Örebro län36,030,036,631,4
Östergötlands län41,832,024,830,8
Totalt34,328,426,623,1

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84