Tillväxtverket

Fler företag exporterar

Andelen små och medelstora företag som exporterar har ökat något under senare år. År 2020 var det 18 procent av de små och medelstora företagen som exporterade jämfört med 16 procent år 2011. Samtidigt är det 19 procent av företagen som importerar.

Majoriteten av de svenska små och medelstora företagen (0-249 anställda) riktar sig främst till den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av företagen som exporten står för mer än halva företagets omsättning. Ju fler anställda desto vanligare är det att företag exporterar.Tillverkning, Handel och IKT är de branscher där andelen exporterande företag är högst.

Bekrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 2011201420172020
Totalt16,116,717,418,4

Storlek

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 2011201420172020
0 anställda11,512,913,815,0
1-9 anställda16,516,217,218,6
10-49 anställda29,429,629,227,7
50-249 anställda40,843,937,337,5
Totalt16,116,717,418,4

Bransch

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 2011201420172020
Tillverkning, utvinning35,236,742,444,4
Energi, vatten, el14,312,912,314,2
Byggverksamhet3,82,64,33,0
Handel30,328,929,032,1
Transport och magasinering5,18,210,212,6
Hotell och restaurang2,73,63,14,1
Information och kommunikation34,028,931,428,2
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik16,919,320,119,8
Uthyrning, fastighetsservice8,812,310,210,3
Utbildning13,111,011,213,8
Vård och omsorg1,81,04,82,0
Kultur, nöje och fritid, annan service11,213,711,610,8
Totalt16,116,717,418,4

Län

Andel små och medelstora företag som exporterat under det senaste året
 2011201420172020
Blekinge län12,512,911,313,5
Dalarnas län14,913,110,414,4
Gotlands län7,76,113,810,3
Gävleborgs län10,612,011,56,2
Hallands län16,920,317,116,0
Jämtlands län12,112,813,118,7
Jönköpings län24,021,723,622,4
Kalmar län10,812,115,013,6
Kronobergs län18,517,99,618,9
Norrbottens län18,912,217,310,9
Skåne län17,020,321,122,0
Stockholms län17,617,416,319,2
Södermanlands län10,610,813,721,1
Uppsala län10,68,913,414,5
Värmlands län18,620,519,912,3
Västerbottens län12,913,619,517,3
Västernorrlands län8,211,112,815,8
Västmanlands län17,612,310,310,1
Västra Götalands län17,619,522,421,9
Örebro län14,813,513,321,1
Östergötlands län10,413,716,815,3
Totalt16,116,717,418,4

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84