Tillväxtverket

Många innovativa företag

Hälften av företagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Vanligast är utveckling av nya tjänster. Idéerna kommer främst från egna uppslag.

Företagen tycks varken råda brist på kompetens eller idéer. Av de minsta företagen är det mindre än ett av tio företag som upplever bristande kompetens som ett stort hinder för att vara innovativ.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik. 

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighetlänk till annan webbplats 2014. Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka 16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84