Tillväxtverket

Brist på lämplig arbetskraft största tillväxthindret

Tillgång till lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler upplevs av de små och medelstora företagen som de största tillväxthindren.

Resultaten visar att 34 procent av de små och medelstora företagen (0-249 anställda) anser att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt. Motsvarande siffra för lagar och myndighetsregler är 25 procent. Kapitalförsörjning utgör i genomsnitt inte ett lika stort tillväxthinder.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Totalt

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 2011201420172020
Totalt24,225,132,133,8

Storlek

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 2011201420172020
0 anställda19,517,322,222,8
1-9 anställda25,626,334,335,5
10-49 anställda33,641,550,059,9
50-249 anställda27,331,448,955,3
Totalt24,225,132,133,8

Bransch

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 2011201420172020
Tillverkning, utvinning37,329,138,546,2
Energi, vatten, el14,713,117,018,6
Byggverksamhet32,432,345,446,2
Handel21,119,628,231,7
Transport och magasinering28,428,035,647,3
Hotell och restaurang15,025,931,339,2
Information och kommunikation21,525,032,229,1
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik20,523,725,225,6
Uthyrning, fastighetsservice24,030,135,538,5
Utbildning19,422,420,833,4
Vård och omsorg12,815,724,226,3
Kultur, nöje och fritid, annan service15,017,119,822,5
Totalt24,225,132,133,8

Län

Andel små och medelstora företag som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt
 2011201420172020
Blekinge län26,729,840,242,3
Dalarnas län27,218,728,728,0
Gotlands län22,020,339,033,6
Gävleborgs län27,622,736,537,8
Hallands län21,132,936,238,3
Jämtlands län23,918,437,934,0
Jönköpings län32,425,534,333,8
Kalmar län26,224,832,234,7
Kronobergs län24,629,033,539,8
Norrbottens län27,526,727,647,6
Skåne län23,724,234,231,2
Stockholms län22,924,227,129,8
Södermanlands län25,321,736,724,3
Uppsala län22,919,831,137,0
Värmlands län21,930,130,727,8
Västerbottens län24,423,435,636,8
Västernorrlands län24,835,329,535,1
Västmanlands län29,933,425,240,0
Västra Götalands län22,623,936,036,7
Örebro län25,733,743,147,7
Östergötlands län26,725,436,038,2
Totalt24,225,132,133,8

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84