Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Välj statistikområde i menyn. I interaktiva diagram kan du sedan själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Finansiering större hinder i företag som vill växa

  De flesta små och medelstora företag som söker finansiering får sin ansökan beviljad. Däremot ser vi att företag som har tillväxtambitioner och innovativa…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik Finansiering

 2. Svårt för företag som vill växa att hitta arbetskraft

  Företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har svårare att hitta arbetskraft än andra företag. De branscher där…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional kapacitet Statistik

 3. Industri­­företagen tror på ökad tillväxt

  Mer än tre fjärdedelar av industriföretagen tror att deras omsättning kommer att öka inom tre år. Det är en större andel än övriga företag. De upplever…

  Företagande Regional kapacitet Statistik

 4. Företagens villkor och verklighet 2017

  Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar huvudrapporten…

  Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 5. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional kapacitet Statistik

 6. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional kapacitet Statistik Affärsutveckling

 7. Mångfald i näringslivet – en tillväxtfråga!

  Mångfald i näringslivet – en tillväxtfråga! En majoritet av småföretagen i Sverige drivs av män, varav de flesta är över 30 år och har svensk bakgrund…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 8. Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar

  Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. Ju större företagen är…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Regional kapacitet Statistik

 9. Företag som samverkar är mer innovativa

  Det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster. Samtidigt är det bara knappt hälften av de svenska små och…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 10. Vanligare att nya företag vill växa

  Företag som är högst tre år gamla är mer optimistiska inför framtiden och har starkare tillväxtvilja än andra företag. Nya företag möter ungefär samma…

  Andra aktörer Företagande Statistik