Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Här hittar du statistik om företagande. I interaktiva diagram kan du själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
  1. Kompetensförsörjning - statistik

    Kompetens­försörjning Trots hög arbetslöshet uppger nästan vart fjärde företag att tillgången till arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt. Störst…

    Andra aktörer Förenkling Företagande Kompetens Statistik