Tillväxtverket

Regioner

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige.

Illustration av äpple

Utvecklingsguide

Läs artiklar med exempel och beprövade metoder från andra som jobbar med utveckling inom kommuner och regioner.

Personer går längs gata i småstad

Regional samverkan

Här hittar ni som jobbar i regionerna stöd att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet.

Tre personer som pratar vid en whiteboardtavla

Omställningsguide

Guide för dig som är tjänsteperson eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning.

EU-flaggan och svenska flaggan.

EU-program för EU-projekt

För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.