Tillväxtverket

Regioner

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

Bild på EU-flaggor

På bloggen: Bryssel tur och retur

Vad är nyttan med EU?  Här är åtta nyttor med EU:s gemensamma regionalpolitik.

Person betalar i en affär.

Service på landsbygden behövs

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Ung företagarkvinna jobbar på sitt café.

Insatser för regional kapacitet

Vi vill främja utvecklingskraft i hela landet och utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

EU-flaggan och svenska flaggan.

EU-program för EU-projekt

För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.