Tillväxtverket

Regioner

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige.

Illustration av äpple

Utvecklingsguide

Läs artiklar med exempel och beprövade metoder från andra som jobbar med utveckling inom kommuner och regioner.

Personer går längs gata i småstad

Regional samverkan

Här hittar ni som jobbar i regionerna stöd att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet.

Ung företagarkvinna jobbar på sitt café.

Insatser för regional kapacitet

Vi vill främja utvecklingskraft i hela landet och utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från landsbygder till storstäder.

EU-flaggan och svenska flaggan.

EU-program för EU-projekt

För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.