Tillväxtverket

Regioner

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

Två kvinnor pratar i ett konferensrum.

Vi samordnar och skapar dialog

Ett effektivt arbete med regional tillväxt kräver att många olika parter samarbetar och delar sina kunskaper.

Person betalar i en affär.

Service på landsbygden

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Kvinna och dotter håller om varandra i naturen.

BRP+

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått som mäter hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

EU-flaggan och svenska flaggan.

EU-program

För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.