Tillväxtverket

Vision, idé och mål

Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

För att Sverige ska bli framgångsrikt behöver svenska företag ha en ambition, en vilja att sträva mot innovation, utveckling och tillväxt.

Att företag har förmåga att kunna växa är avgörande. Förmåga handlar om kunskap och kompetens, resurser, hållbarhet och innovation.

För att företag ska våga krävs goda förutsättningar för företagande. Regler behöver förenklas och andra hinder en företagare upplever minimeras. Att Sveriges regioner utvecklar attraktiva miljöer är också viktigt för att nya och livskraftiga företag ska kunna växa.

Verksamhetsidé

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

 

Målbild

Konkurrenskraften i Sveriges näringsliv stärks och regionernas tillväxt ökar.

Våra mål

Vår verksamhet ska bidra till:

  • hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag,
  • att företagens förutsättningar och villkor blir enklare och mer attraktiva,
  • hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet.